Strandis

Strandis

Strandis är ett familjeföretag och företaget startade som en bybutik på 1980-talet.
Välkänt för fiskrökeri
Under sommarsäsongen sysselsätter Strandis allt som allt omkring 30, och under vintern omkring 10 personer. Strandis är välkänt i området för sitt fiskrökeri och bastubåten M/S Gloskär.
Strandis Fiskboden
Sedan mars 2013 äger Strandis även tidigare Fiskboden Kala-Aitta vid Jakobstads Fiskehamn vid Ådön. Det ger oss en direkt länkt till ett stort antal av nejdens fiskare.
Maritimt liv och historia en inspirationsälla
På grund av Strandis läge och historia är havet ett av de viktigaste elementen i allt som görs. På Strandis vill man ge den maritima historien och nutiden liv genom berättelser och detaljer i inredning, menyer, servicehelheter och produkter.

  • Strandis
  • Strandis
  • Strandis
  • Strandis
  • Strandis
  • Strandis
  • Strandis

Adress: 

Assarskärsvägen 1
68570 Larsmo
Finland

E-post: 

info@strandis.fi

Telefon: 

+358 6 788 8900

Cuisine: