Gamla hamn, Skeppsgården Vega & Jacobstads Wapen

Gamla hamn, Skeppsgården Vega & Jacobstads Wapen

Styr kosan mot Skeppsgården!
Gamla hamn och Kittholmen ligger ungefär en kilometer från Jakobstad centrum. Här låg Jakobstads hamn fram till 1800-talets mitt, med ett sjudande företagsliv kring den viktiga sjöfarten. Idag är Gamla hamn främst ett omtyckt rekreationsområde med sandstrand, vacker skog, småbåtshamn och historien närvarande i de rödmålade båthusen och Skeppsgården med galeasen Jacobstads Wapen och krigsskadeståndsskonaren Vega. Jakobstad och den omkringliggande nejden har över 450 år gamla skeppsbyggartradioner.

Krigsskadeståndsfartyget Vega levererades år 1952 till Sovjetunionen som en del av Finlands krigsskadestånd. Den tremastade skonaren, som är byggd i trä, hittar du inne i båthallen. Den ursprungliga galeasen Jacobstads Wapen byggdes på 1700-talet och byggandet av den nuvarande galeasen, som ligger förtöjd vid bryggan, inleddes år 1987. Tillsammans med Jacobstads Wapen representerar Vega traditionell skeppsbyggnad och varvsverksamhet i det historiska Gamla hamn.

 

 

  • Jacobstads Wapen
  • Vega
  • Vega
  • Gamla hamn

Adress: 

Gamla hamn
68620 Jakobstad
Finland

E-post: 

gamlasatama@gmail.com

Telefon: